Urology Health - Educational Materials

Advertisement

Centro de recursos Patient Magazine Podcast Donate

Attention: Restrictions on use of AUA, AUAER, and UCF content in third party applications, including artificial intelligence technologies, such as large language models and generative AI.
You are prohibited from using or uploading content you accessed through this website into external applications, bots, software, or websites, including those using artificial intelligence technologies and infrastructure, including deep learning, machine learning and large language models and generative AI.

Filtered by: Bladder Cancer

Arabic Non-Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Arabic Muscle Invasive Bladder Cancer

دليل المرضى لسرطان المثانة المنتشر إلى العضلات

كيفية تشخيص سرطان المثانة المنتشر إلى العضلات وعلاجه وإدارته، بما في ذلك وجهة نظر المرضى.… more

Bladder Cancer Patient Guide

Bladder Cancer Patient Guide

Guide with information about how to diagnose, treat and manage bladder cancer, including a patient perspective.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Urologic Cancer Cookbook

Living Healthy Cookbook with Information about Urologic Cancers

Part of managing cancer includes a healthy diet and lifestyle. This educational cookbook has recipes from celebrity chefs and is designed to help those affected by urologic cancers.… more

Gujarati Bladder Cancer Patient Guide

મૂત્રાશયના કૅન્્સરનાં દર્ દી માટેની માર્્ગદર્્શ શિકા

મૂત્રાશયનું કૅન્્સર ઘણીવાર મૂત્રાશયનાઅસ્્તરમાં શરૂ થાય છે.મોટાભાગનાકૅન્્સરની જેમ, મૂત્રાશયનાકૅન્્સરનું વહેલું નિદાન કરાવવાથી તમને વધુ સારવારનાવિકલ્્પપોઅને સારાપરિણામો મળી શકે છે. (Bladder Cancer Patient Guide)… more

Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨੌਨ-ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Punjabi

ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਗਾਈਡ

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਸਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਦਾਨ, ਸਕਰੀਨ, ਇਲਾਜ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬµਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Spanish Muscle Invasive Bladder Cancer

Cáncer de vejiga músculo invasivo: Guía para pacientes

Cómo diagnosticar, tratar y controlar el cáncer de vejiga invasivo muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Guía para pacientes con cáncer de vejiga

Guía para pacientes con cáncer de vejiga

Esta guía le informará sobre el cáncer de vejiga y lo que puede hacer al respecto. (Bladder Cancer Patient Guide)… more

nMIBC Spanish

Cáncer de vejiga no músculo invasivo: Guía para el paciente

Cómo diagnosticar, tratar y manejar el cáncer de vejiga invasivo no muscular, incluida la perspectiva del paciente. (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide) … more

Vietnamese NMIBC

Hướng dẫn dành cho bệnh nhân ung thư bàng quang không xâm lấn cơ (UTBQ KXLC)

Ung thư bàng quang thường xuất phát từ lớp niêm mạc lót trong lòng bàng quang. (Non-Muscle Invasive Patient Guide)… more

Vietnamese Muscle Invasive Bladder Cancer

HƯỚNG DẪN DÀNH CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ BÀNG QUANG XÂM LẤN CƠ (UTBQ XLC)

Tài liệu hướng dẫn này sẽ nói cho bạn về UTBQ XLC và những gì bạn có thể làm để đối mặt với căn bệnh này. (Muscle Invasive Patient Guide)… more

nMIBC Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश के बगैर होने वाले ब्लैडर कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए गाइड

मरीज के लिए योजनाओं सहित मांसपेशियों में बिना प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर का पता लगाने, उपचार और प्रबंधन। (Non-Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

Muscle Invasive Bladder Cancer Hindi

मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर के मरीजों के लिए गाइड

मरीजों के संदर्भ में योजनाओं सहित मांसपेशियों में प्रवेश से होने वाले ब्लैडर कैंसर को पता लगाने, उपचार और प्रबंधन के तरीके। (Muscle Invasive Bladder Cancer Patient Guide)… more

UrologyHealth extra® – Bladder Cancer Special Issue- For Order

UrologyHealth extra® – Bladder Cancer Special Issue

Order this special issue focusing on bladder cancer to be shipped free in the United States and includes information for patients and caregivers on the basics such as the stages of this cancer, symptoms, treatments, risk factors and how to learn more.… more

UrologyHealth extra® – Bladder Cancer Special Issue

UrologyHealth extra® – Bladder Cancer Special Issue

Download this special issue focusing on bladder cancer that includes information for patients and caregivers on the basics such as the stages of this cancer, symptoms, treatments, risk factors and how to learn more.… more

Bladder Cancer: What You Should Know

Bladder Cancer: What You Should Know

Learn more about the basics of bladder cancer including types, causes, symptoms, testing and treatment options. … more

Bladder Cancer: What You Should Know

Bladder Cancer: What You Should Know

Learn more about the basics of bladder cancer including types, causes, symptoms, testing and treatment options. Prints available.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer – Talking to Your Doctor

Genetic Testing for Bladder Cancer – Talking to Your Doctor

Learn more about genetic testing for bladder cancer and how to prepare as a way to feel more ready to talk with your doctor.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer - What You Should Know

Genetic Testing for Bladder Cancer - What You Should Know

A description about genetic testing for bladder cancer and how genetic test results may help patients make informed choices.… more

Preventing Bladder Cancer

Bladder Cancer Prevention

Download this fact sheet.… more

Gujarati Bladder Health Basics Fact Sheet

મૂત્રાશયની મૂળભૂત બાબતો

મૂત્રાશય એક ખાલી, બલૂન આકારનું અંગ છે. તે મોટે ભાગે સ્્નનાયુઓમાંથી બનેલું હોય છે. જ્્યયાાંસુધી તમે તેને છોડવામાટે બાથરૂમ જવામાટે તૈયાર ન થાઓ ત્્યયાાંસુધી તે પેશાબને સંગ્રહિત કરે છે. મૂત્રાશય તમને પેશાબ કરવામાં મદદ કરે છે. ત્્યયારબાદ પેશાબ મૂત્રમાર્ગે શરીરમાંથી નીકળે છે. (Bladder Health Basics Fact Sheet)… more

Italian Immunotherapy and Bladder Cancer

Immunoterapia e tumore alla vescica

Descrive l’immunoterapia e come viene utilizzata per trattare il tumore alla vescica.… more

Spanish Immunotherapy and Bladder Cancer Questions

Inmunoterapia y cáncer de vejiga: preguntas para su médico

Una revisión de las preguntas para hacerle a su médico sobre la inmunoterapia y el cáncer de vejiga.… more

Spanish Preventing Bladder Cancer Fact Sheet

Prevención del cáncer de vejiga

Ayuda a los pacientes a entender cómo prevenir el cáncer de vejiga.… more

Spanish nMIBC What You Should Know

Cáncer de vejiga no músculo invasivo: Todo lo que debería saber

Un análisis conciso sobre el cáncer de vejiga no músculo invasivo que incluye síntomas y tratamiento.… more

Spanish MIBC What You Should Know

Lo que debe saber acerca de cáncer de vejiga músculo invasivo

Una revisión de lo que debe saber sobre el cáncer de vejiga con invasión muscular.… more

Spanish MIBC Diagnosing and Treating

Diagnóstico y tratamiento cáncer de vejiga músculo invasivo

Una revisión sobre el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de vejiga con invasión muscular.… more

Spanish Immunotherapy and Bladder Cancer

Inmunoterapia y cáncer de vejiga

Una revisión sobre inmunoterapia y cáncer de vejiga. … more

Bladder Basics

Bladder Basics

The basics about bladder function and bladder cancer with notes section to help patients and health care teams. … more

Urdu Immunotherapy and Bladder Cancer

امیونو تھراپی اور مثانے کے کینسر کا حقائق نامہ

امیونو تھراپی کو بیان کریں اور مثانے کے کینسر کے علاج کے لئے اسے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔… more

Arabic Immunotherapy and Bladder Cancer

ورقة معلومات العلاج المناعي وسرطان المثانة

تصف العلاج المناعي وكيفية استخدامه لعلاج سرطان المثانة.… more

Immunotherapy and Bladder Cancer Punjabi

ਇਮਯੂਨੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਫ਼ੈਕਟ ਸ਼ੀਟ

ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਮਯੂਨੋਪੇਥੀ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Immunotherapy and Bladder Cancer Fact Sheet)… more

Immunotherapy and Bladder Cancer Hindi

इम्यूनोथेरेपी और ब्लैडर कैंसर की फैक्टशीट

इम्यूनोथेरेपी और ब्लैडर कैंसर के उपचार में इसके इस्तेमाल के तरीके का वर्णन किया गया है (Immunotherapy and Bladder Cancer Fact Sheet)… more

Bladder Cancer: Get the Facts

Bladder Cancer: Get the Facts

Did you know bladder cancer is the 10th most common cancer in the world? This patient education video from the Urology Care Foundation will tell you all of the facts you need about bladder cancer. … more

Resección de Tumor de Vejiga con RTU

Resección de Tumor de Vejiga con RTU

Saber que tiene un tumor de vejiga puede dar miedo. Si su médico le ha sugerido una resección transuretral de un tumor de vejiga, también conocida como RTU, este video lo ayudará a comprender el procedimiento y lo hará sentir más cómodo a medida que avanza en los siguientes pasos de su plan de tratamiento.… more

Genetic Testing for Bladder Cancer

Genetic Testing for Bladder Cancer

You may have heard that genetics can play a role in a person developing cancer. As a result, genetic testing has emerged as a new way to identify a person’s risk for bladder cancer.… more

Bladder Cancer Treatment Series Bladder Preservation

Bladder Cancer Treatment Series: Bladder Preservation

If you are a patient with muscle invasive bladder cancer, it is important to know your treatment choices. As part of your treatment, you may need to have some of your bladder removed. If this is the case, you should know your options for bladder preservation therapy.… more

Bladder Cancer Treatment Intravesical Therapy

Bladder Cancer Treatment: Intravesical Therapy

If you are a patient with non-muscle invasive bladder cancer, it is important to know your choices for treatment. Based on your diagnosis, your urologist may suggest intravesical therapy.… more

Bladder Cancer Treatment Series Bladder Removal Surgery

Bladder Cancer Treatment Series: Bladder Removal Surgery

Being told you have muscle-invasive bladder cancer can be very scary. However, your doctor and medical team are there to help. Your treatment choices will depend on how much your cancer has grown, and can involve bladder removal with chemotherapy or without chemotherapy.… more

Bladder Cancer Treatment Series Urinary Diversion

Bladder Cancer Treatment Series: Urinary Diversion

If you are a patient with bladder cancer, it is important to know your choices for treatment.… more